Freie Termine

<

Juni
30. 06. (Sa.) – 06. 06. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
06. 06. (Sa.) – 13. 06. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
13. 06. (Sa.) – 20. 06. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
20. 06. (Sa.) – 27. 06. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
July
27. 06. (Sa.) – 04. 07. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
04. 07. (Sa.) – 11. 07. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
11. 07. (Sa.) – 18. 07. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
18. 07. (Sa.) – 25. 07. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
August
25. 07. (Sa.) – 01. 08. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
01. 08. (Sa.) – 08. 08. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
08. 08. (Sa.) – 15. 08. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
15. 08. (Sa.) – 22. 08. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
September
22. 08. (Sa.) – 29. 08. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
29. 08. (Sa.) – 05. 09. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
05. 09. (Sa.) – 12. 09. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
12. 09. (Sa.) – 19. 09. 2020 (Sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
Updated 15. 10. 2020