Freie Termine

Juni
01. 06. (sa.) – 08. 06. 2019 (sa.) Frei Frei Frei Frei Besetzt Besetzt
08. 06. (sa.) – 15. 06. 2019 (sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
15. 06. (sa.) – 22. 06. 2019 (sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
22. 06. (sa.) – 29. 06. 2019 (sa.) Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt
July
29. 06. (sa.) – 06. 07. 2019 (sa.) Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt
06. 07. (sa.) – 13. 07. 2019 (sa.) Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt
13. 07. (sa.) – 20. 07. 2019 (sa.) Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt
20. 07. (sa.) – 27.07.2019 (sa.) Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt
August
27. 07. (sa.) – 03. 08. 2019 (sa.) Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt
03. 08. (sa.) – 10. 08. 2019 (sa.) Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt
10. 08. (sa.) – 17. 08. 2019 (sa.) Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt
17. 08. (sa.) – 24. 08. 2019 (sa.) Frei Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt Besetzt
September
24. 08. (sa.) – 31. 08. 2019 (sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
31. 08. (sa.) – 07. 09. 2019 (sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
07. 09. (sa.) – 14. 09. 2019 (sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
14. 09. (sa.) – 21. 09. 2019 (sa.) Frei Frei Frei Frei Frei Frei
Aktualisiert 07. 04. 2019